NIRPA

Ági Pindrok RPP

Ik.sta.ingeschreven.in.het.Register Payroll Professional bij de Stichting NIRPA.

Het NIRPA (Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting) bestaat sinds 2004 en staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll. De registratie gebeurt op basis van behaalde diploma’s en het volgen van jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze wordt als branche standaard beschouwd.

Het NIRPA streeft tevens naar (h)erkenning van de werkzaamheden van Payroll Professionals. In dit kader is NIRPA gesprekspartner van het Loonaangifte Ketenbureau en andere organisaties als vertegenwoordiger van de vakgroep Payroll Professionals.

Voor meer informatie over NIRPA verwijs ik u graag naar: www.nirpa.nl