Home

logo rondUw.salarisadministrateur is uitgevallen en u zoekt vervanging of ondersteuning?

Mijn naam is Ági Pindrok en ik ben ervaren salarisadministrateur. Ieder bedrijf heeft er een groot belang bij dat zijn salarisadministratie in orde is, zodat u een goede begroting of resultaatoverzicht kunt op stellen. Uw werknemers moeten een juiste salarisstrook en betaling ontvangen. Daarom zijn kwaliteit en continuïteit heel belangrijk. Om problemen te voorkomen kunt u mij om kort durende of langdurige ondersteuning voor uw salarisadministratie vragen.

Wanneer kan ik uw salarisadministrateur tijdelijk vervangen of ondersteunen?

  • Uw salarisadministrateur is afwezig bijv. bij vakantie, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, langdurige ziekte of bij ontslag.
  • Bij eindejaarsdrukte en jaarovergang.
  • Om een achterstand in de salarisadministratie weg te werken.
  • Bij implementatie van een nieuw personeels- en salarissysteem.
  • Bij het maken of herstellen van uw salarisjournaalpost.
  • Voor het maken van uw IB47-aangifte.
  • Bij het beschrijven van werkprocessen.
  • Bij het invoeren van nieuwe CAO en toepassen van nieuwe regels en wetten.
  • U gaat fuseren en uw salarisadministrateur niet aan de lopende salaristaken toekomt.

Door mij als salarisadministrateur in te huren blijft of komt uw administratie in orde.

Neem contact met mij op om samen te kijken naar de mogelijkheden en beschikbaarheid.

Omhoog